WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


WPRB "ANATEX" działa na rynku od 1991 roku. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji, generalne wykonawstwo, modernizacje i remonty.
Prowadzenie coraz większych inwestycji poparte fachowością kadry jest dowodem stale wzrastającego potencjału firmy WPRB "ANATEX". Zatrudniamy grono inżynierów budownictwa, posiadających bogate doświadczenie w branży.

więcej »


Wydarzenia

Wielkanoc 2023

więcej»

 
Boże Narodzenie 2022

więcej»

 
Dzień Kobiet 2022

więcej»

 
Boże Narodzenie 2021

więcej»

 
Kryształowa Cegła 2020

ANATEX po raz kolejny zajął pierwsze Miejsce w Konkursie "DOM 2020" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w kategorii Remonty, Rewaloryzacje i Modernizacje.
Zwycięską inwestycją jest "Budynek Starej Łaźni nad Czarną Hańczą w Suwałkach".

więcej»

 
Dzień Kobiet 2021

więcej»

 
Boże Narodzenie 2020

więcej»

 
Dyplom Pracodawca - partner 2016 roku

Firma ANATEX Sp. z o.o. otrzymała Dyplom udzału w konkursie Pracodawcy - Partnera 2016 roku w kategorii "duży pracodawca" z terenu miasta Białegostoku. Przyznawany on jest przez Powiatowy Urząd Pracy jako wyraz uznania dla roli firmy Anatex w ograniczaniu bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.

więcej»

 
Kryształowa Cegła 2016

ANATEX po raz kolejny zajął pierwsze Miejsce w Konkursie "DOM 20016" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy w kategorii Rewaloryzacja Obiektów Zabytkowych. Zwycięską inwestycją jest "Hotel Loft 1898" w Suwałkach.

www.hotelloft.pl

więcej»

 
Budowa Hotelu Loft 1898 w Suwałkach

Budowa Hotelu Loft 1898 została dofinanosowana z środków Unni Europejskiej

www.hotelloft.pl

więcej»

 
Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

więcej»

 
Wydział Architektury Politechniki Białostockiegj

Budowa Budynku Laboratoryjno - Badawczego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Sosnowskiego 11 realizowanego w ramach Działania 1.1. RPOWP 2013-2015: ETAP II Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej Infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

więcej»

 
Budowa budynku A Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynku A Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  związanych z  wyposażeniem budynku A w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatek schodowych oraz zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych

więcej»

 
ANATEX laureatem konkursu Budowa Roku

Konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku to coroczna ocena najlepszych obiektów budowlanych w naszym regionie. Popularyzuje nowe standardy w budownictwie oraz promuje firmy, które wdrażają nowe technologie i zachowują znakomitą organizację procesu budowlanego. „ANATEX" został wyróżniony w trzec kategoriach

więcej»

 
Budowa hali wielofunkcyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku

Budowa hali wielofunkcyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14. Kompleksu  warsztatów szkolnych wraz z pracowniami dydaktyczno - instruktażowymi, stacją kontroli pojazdów, myjnią, garażami, zapleczami socjalnymi i technicznymi.

więcej»

 
Politechnika Białostocka

ANATEX przysąpił do relizacji kolejnej inwestycji Budynku Laboratoryjno - Dydaktycznego nr „C" dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

więcej»

 
Szpital Wojewódzki w Łomży

Adaptacja istniejacych pomieszczen w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomy ( budynek A,B,C,D)

więcej»

 
Budowa proszkowni w Radzyniu Podlaskim

Przedmiotem inwestycji jest: „Budowa mleczarskiej instalacji su-szarniczej o wydajności 300 kg/h proszku wraz z niezbędna infrastrukturą” dla
Spółdzielczej Mleczarni „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim.

więcej»

 
Choroszcz budynek 19A oraz Apteka

Przebudowa części parteru budynku nr 19A z dostosowaniem do potrzeb apteki szpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

więcej»

 
Budowa serowni w Baranowie

Anatex przystąpił do nowej inwestycji Serowni w Baranowie

więcej»

 
Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi Sowlany

Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi Sowlany z wykorzystaniem popiołów elektrownianych w Sowlanach, gm. Supraśl

więcej»

 
Budowa proszkowni mleka zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokim Mazowieckim

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynku produkcyjnego Proszkowni Serwatki z częścią wyparną i suszarniczą na terenie istniejącego zakładu.

więcej»

 
MODERNIZACJA I REWITALIZACJA RATUSZA W CIECHANOWIE ETAP II

Rozbudowa siedziby Urzędu na terenie obecnego parkingu od strony ulicy Nadrzecznej.

więcej»

 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych szpitalnych i obsługi technicznej oraz przebudowy czterech wjazdów, a także budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

więcej»

 
ANATEX LAUREATEM KONKURSU BUDOWA ROKU 2009

"Anatex" w konkursie ,,Budowa Roku 2009 w Regionie Północno -  Wschodnim" otrzymał złotą statuetkę za realizację Centrum magazynowo - logistycznego CEFARM BIAŁYSTOK S.A -  grupa VI - obiekty handlowo - usługowo - magazynowe.

więcej»

 
URUCHOMIENIE MOBILNEGO STANOWISKA UTYLIZACJI ŻELBETU I GRUZU BUDOWLANEGO

WPRB „ANATEX" rozpoczyna  inwestycję  dotyczącą rozwoju firmy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa I, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2) dnia 28 sierpnia 2009 roku podpisano umowę na realizację projektu WND-RPPD.01.04.02-20-084/08 „URUCHOMIENIE MOBILNEGO STANOWISKA UTYLIZACJI ŻELBETU I GRUZU BUDOWLANEGO".

więcej»

 
ZAKUP DŹWIGU TERENOWEGO

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa I, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2) dnia 7 grudnia 2009 roku podpisano umowę na realizację projektu WND-RPPD.01.04.02-20-056/09 „Zmiana procesu i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup dźwigu terenowego".

więcej»

 
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.