WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


WPRB "ANATEX" działa na rynku od 1991 roku. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji, generalne wykonawstwo, modernizacje i remonty.
Prowadzenie coraz większych inwestycji poparte fachowością kadry jest dowodem stale wzrastającego potencjału firmy WPRB "ANATEX". Zatrudniamy grono inżynierów budownictwa, posiadających bogate doświadczenie w branży.

więcej »


Wydarzenia

Dofinansowanie Poprawy warunków bezpieczeństwa pracy

więcej»

 
Wielkanoc 2023

więcej»

 
Boże Narodzenie 2022

więcej»

 
Dzień Kobiet 2022

więcej»

 
Boże Narodzenie 2021

więcej»

 
Kryształowa Cegła 2020

ANATEX po raz kolejny zajął pierwsze Miejsce w Konkursie "DOM 2020" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w kategorii Remonty, Rewaloryzacje i Modernizacje.
Zwycięską inwestycją jest "Budynek Starej Łaźni nad Czarną Hańczą w Suwałkach".

więcej»

 
Dzień Kobiet 2021

więcej»

 
Boże Narodzenie 2020

więcej»

 
Dyplom Pracodawca - partner 2016 roku

Firma ANATEX Sp. z o.o. otrzymała Dyplom udzału w konkursie Pracodawcy - Partnera 2016 roku w kategorii "duży pracodawca" z terenu miasta Białegostoku. Przyznawany on jest przez Powiatowy Urząd Pracy jako wyraz uznania dla roli firmy Anatex w ograniczaniu bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.

więcej»

 
Kryształowa Cegła 2016

ANATEX po raz kolejny zajął pierwsze Miejsce w Konkursie "DOM 20016" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy w kategorii Rewaloryzacja Obiektów Zabytkowych. Zwycięską inwestycją jest "Hotel Loft 1898" w Suwałkach.

www.hotelloft.pl

więcej»

 
Budowa Hotelu Loft 1898 w Suwałkach

Budowa Hotelu Loft 1898 została dofinanosowana z środków Unni Europejskiej

www.hotelloft.pl

więcej»

 
Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

więcej»

 
Wydział Architektury Politechniki Białostockiegj

Budowa Budynku Laboratoryjno - Badawczego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Sosnowskiego 11 realizowanego w ramach Działania 1.1. RPOWP 2013-2015: ETAP II Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej Infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

więcej»

 
Budowa budynku A Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynku A Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  związanych z  wyposażeniem budynku A w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatek schodowych oraz zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych

więcej»

 
ANATEX laureatem konkursu Budowa Roku

Konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku to coroczna ocena najlepszych obiektów budowlanych w naszym regionie. Popularyzuje nowe standardy w budownictwie oraz promuje firmy, które wdrażają nowe technologie i zachowują znakomitą organizację procesu budowlanego. „ANATEX" został wyróżniony w trzec kategoriach

więcej»

 
Budowa hali wielofunkcyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku

Budowa hali wielofunkcyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14. Kompleksu  warsztatów szkolnych wraz z pracowniami dydaktyczno - instruktażowymi, stacją kontroli pojazdów, myjnią, garażami, zapleczami socjalnymi i technicznymi.

więcej»

 
Politechnika Białostocka

ANATEX przysąpił do relizacji kolejnej inwestycji Budynku Laboratoryjno - Dydaktycznego nr „C" dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

więcej»

 
Szpital Wojewódzki w Łomży

Adaptacja istniejacych pomieszczen w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomy ( budynek A,B,C,D)

więcej»

 
Budowa proszkowni w Radzyniu Podlaskim

Przedmiotem inwestycji jest: „Budowa mleczarskiej instalacji su-szarniczej o wydajności 300 kg/h proszku wraz z niezbędna infrastrukturą” dla
Spółdzielczej Mleczarni „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim.

więcej»

 
Choroszcz budynek 19A oraz Apteka

Przebudowa części parteru budynku nr 19A z dostosowaniem do potrzeb apteki szpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

więcej»

 
Budowa serowni w Baranowie

Anatex przystąpił do nowej inwestycji Serowni w Baranowie

więcej»

 
Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi Sowlany

Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi Sowlany z wykorzystaniem popiołów elektrownianych w Sowlanach, gm. Supraśl

więcej»

 
Budowa proszkowni mleka zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokim Mazowieckim

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynku produkcyjnego Proszkowni Serwatki z częścią wyparną i suszarniczą na terenie istniejącego zakładu.

więcej»

 
MODERNIZACJA I REWITALIZACJA RATUSZA W CIECHANOWIE ETAP II

Rozbudowa siedziby Urzędu na terenie obecnego parkingu od strony ulicy Nadrzecznej.

więcej»

 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych szpitalnych i obsługi technicznej oraz przebudowy czterech wjazdów, a także budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

więcej»

 
ANATEX LAUREATEM KONKURSU BUDOWA ROKU 2009

"Anatex" w konkursie ,,Budowa Roku 2009 w Regionie Północno -  Wschodnim" otrzymał złotą statuetkę za realizację Centrum magazynowo - logistycznego CEFARM BIAŁYSTOK S.A -  grupa VI - obiekty handlowo - usługowo - magazynowe.

więcej»

 
URUCHOMIENIE MOBILNEGO STANOWISKA UTYLIZACJI ŻELBETU I GRUZU BUDOWLANEGO

WPRB „ANATEX" rozpoczyna  inwestycję  dotyczącą rozwoju firmy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa I, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2) dnia 28 sierpnia 2009 roku podpisano umowę na realizację projektu WND-RPPD.01.04.02-20-084/08 „URUCHOMIENIE MOBILNEGO STANOWISKA UTYLIZACJI ŻELBETU I GRUZU BUDOWLANEGO".

więcej»

 
ZAKUP DŹWIGU TERENOWEGO

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa I, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2) dnia 7 grudnia 2009 roku podpisano umowę na realizację projektu WND-RPPD.01.04.02-20-056/09 „Zmiana procesu i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup dźwigu terenowego".

więcej»

 
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.