WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania

Dyplom Pracodawca - partner 2016 roku

Firma ANATEX Sp. z o.o. otrzymała Dyplom udzału w konkursie Pracodawcy - Partnera 2016 roku w kategorii "duży pracodawca" z terenu miasta Białegostoku. Przyznawany on jest przez Powiatowy Urząd Pracy jako wyraz uznania dla roli firmy Anatex w ograniczaniu bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

ANATEX Sp. z o.o. otrzymał Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2017-2018, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Karta została przyznana ANATEX Sp. z o.o. w uznaniu uzyskanych wyników w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy
Kryształowa Cegła 2016

ANATEX po raz kolejny zajął pierwsze Miejsce w Konkursie "DOM 20016" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy w kategorii Rewaloryzacja Obiektów Zabytkowych. Zwycięską inwestycją jest "Hotel Loft 1898" w Suwałkach.

www.hotelloft.plBUDOWA ROKU W REGIONIE PÓŁNOCNO WSCHODNIM 2011-2012

Konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku to coroczna ocena najlepszych obiektów budowlanych w naszym regionie. Popularyzuje nowe standardy w budownictwie oraz promuje firmy, które wdrażają nowe technologie i zachowują znakomitą organizację procesu budowlanego. „ANATEX" został wyróżniony w trzec kategoriach:

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW ORAZ WNĘTRZ - statuetka złota (Rozbudowa Ratusza w Ciechanowie Etap II)

 

OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE - statuetka złota (sala gimnastyczna z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 4 w Białymstoku)

 

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - statuetaka srebrna (Budynek Urzędu Miejskiego - Departament Obsługi Mieszkańców w Białymstoku)

 

 

NAGRODZONE INWESTYCJE
 
 

 
       

   
       

 

 BUDOWA ROKU W REGIONIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIM


Konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku to coroczna ocena najlepszych obiektów budowlanych w naszym regionie. Popularyzuje nowe standardy w budownictwie oraz promuje firmy, które wdrażają nowe technologie i zachowują znakomitą organizację procesu budowlanego.

„ANATEX" został wyróżniony w dwóch kategoriach BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE i ROZBUDOWA OBIEKTÓW ORAZ WNĘTRZ.

 

 

 

NAGRODZONE INWESTYCJE
 
 

 
       

   
       

 

 

 

ANATEX LAUREATEM PRESTIŻOWEGO KONKURSU KRYSZTAŁOWA CEGŁA


„ANATEX" Kryształową Cegłę otrzymał za inwestycję biurowiec WPRB „ANATEX". Nasza siedziba tym razem została dostrzeżona i nagrodzona przez kapitułę konkursu, którego głównym celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.
Założeniem konkursu jest poprawa jakości i estetyki budowli, przywracanie miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz:
- wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inżynieryjno-technicznej z ich znajomością nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
- Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w kształtowaniu ładu i porządku urbanistycznego
- wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
- doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 
ANATEX  nagrodzony w konkursie "BUDOWA ROKU 2007 W REGIONIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIM"

WPRB ANATEX otrzymało aż 5 statuetek w XIV edycji Konkursu „BUDOWA ROKU 2007 W REGIONIE PÓŁNOCNO  -  WSCHODNIM”. Członkowie Sądu Konkursowego docenili WPRB ANATEX za duże doświadczenie, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, wysoką jakość wykonania obiektów oraz za spełnienie standardów estetycznych w zrealizowanych inwestycjach. 

 


Celem organizowanego przez białostocki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa konkursu jest promowanie profesjonalizmu, nowoczesności oraz postępu technologicznego w wykonawstwie obiektów budowlanych. Tym bardziej jest nam przyjemnie poinformować, że w tak prestiżowym konkursie, w którym wyróżniane są inwestycje godne naśladowania, zdobyliśmy aż 5 statuetek.

 

 

 

NAGRODZONE INWESTYCJE
 
 

       

   
       

 

 

GALERIA ZDJĘĆ Z WRĘCZENIA STATUETEK
 
 

 

MEDAL EUROPEJSKI 2009

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedną z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Medal Europejski przyznawany jest już od 9 lat i wśród ponad 2000 nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, czy uczelnie wyższe, a nawet media.

Począwszy od jesieni 2000 roku, w półrocznych odstępach organizowane są dwie równoprawne edycje Medalu Europejskiego, oddzielnie dla wyrobów, oddzielnie dla usług. Nominowany wyrób (lub usługa) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy, i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej - czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. Firma, która nominowała nagrodzoną usługę otrzymuje dyplom oraz medal z brązu.
Przedsięwzięcie to nie jest konkursem, w którym istnieje z góry określona pula nagród, nie ma więc rywalizacji między firmami zgłaszającymi swoje produkty. Łącznie, w osiemnastu edycjach Medale przyznano 1324 wyrobom i 1748 usługom. W bieżącej edycji Medal zdobyło 116 firm. Są wśród nich m.in.: WPRB „ANATEX", American Express Poland, Energoprojekt-Katowice, Link4, Wandalex, MAN Truck&Bus Polska, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Wierzowiecki Group i Radio PIN.
W 2005 roku firmie "ANATEX" przyznano statuetkę Złoty Lider Polskiego Biznesu.

Nagrody Złote Statuetki Lidera Biznesu Polskiego Business Centre Club przyznaje od 1991 roku - firmom i ich szefom - najlepszym spośród nas, którzy w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe (Marek Goliszewski).
Kapituła konkursu ocenia takie parametry jak

  1. Wskaźniki ekonomiczne (przychody, eksport, zysk, suma bilansowa, majątek trwały, kapitał własny, zobowiązania, inwestycje, płynność bieżąca, szybkość spłaty zobowiązań, zysk netto do przychodów ogółem, zysk ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży, zysk netto do zatrudnienia, zysk netto do kapitału własnego). Oceniając wskaźniki ekonomiczne Jury uwzględnia również konkurencyjność branży i osiągane wyniki na jej tle.
  2. Jakość i nowoczesność produktów (nowe produkty, otrzymane nagrody, wyróżnienia, posiadane certyfikaty jakości, ISO).
  3. Inwestycje, w szczególności proeksportowe i tworzące nowe miejsca pracy (rodzaj, źródła finansowania).
  4. Dbałość o środowisko naturalne (inwestycje proekologiczne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii, wykorzystanie surowców wtórnych).
  5. Działalność charytatywna (forma pomocy: wartość wsparcia finansowego lub materialnego lub inna, przeznaczenie, charakter pomocy: jednorazowy, stały, inny).
  6. Aktywność klubowa (składa się na nią m.in. staż członkowski; udział w działalności BCC na rzecz środowiska na forum ogólnopolskim i regionalnym: uczestnictwo w spotkaniach lobbingowych, przekazywanie informacji o sytuacji gospodarczej, praca w gremiach klubowych; preferencje handlowe w kontaktach z członkami BCC, m.in. udział w Systemie Rabatów BCC, udział w akcjach i inicjatywach klubowych ...).Medal Europejski

Anatex jest czterokrotnym (2003 – edycja VI za Realizację Inwestycji Budowlanych, 2004 – edycja VIII za Usługi Remontowo-Budowlane i 2005-edycja X za Realizację Inwestycji Budowlanych, 2008 - edycja XVIII  - Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych)) laureatem nagrody przyznawanej przez BCC – Medal Europejski.
W niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze także pod uwagę czy firma korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych, badań rynku itp. Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania.

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.