WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Polityki firmy

Spółka posiada opracowaną, zatwierdzoną i dostępną zainteresowanym stronom Politykę Jakości, a także Politykę Środowiskową oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także Zarządzania Systemem Jakości Wyrobów Medycznych. Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z dnia 15.02.2013r.) wdrożona i upowszechniona w Spółce zawiera zobowiązanie Prezesa Zarządu – między innymi – do przestrzegania przepisów prawnych i innych (w tym także dyrektyw Wspólnot Europejskich i konwencji 11 MOP). Spółka – co wynika z posiadanych przez nas uprawnień i kompetencji – rozszerza systematycznie ofertę realizowanych usług.

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.