WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


URUCHOMIENIE MOBILNEGO STANOWISKA UTYLIZACJI ŻELBETU I GRUZU BUDOWLANEGOProjekt ma na celu rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie aktualnej działalności o profesjonalne usługi rozbiórkowe połączone z utylizacją/recyklingiem gruzu budowlanego z odzyskiem stali zbrojeniowej. Inwestycja obejmuje zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych robót rozbiórkowych w dużym zakresie z utylizacją pozyskanego materiału  - gruzu budowlanego  - poprzez przerób  go na kruszywo użyteczne  przy budowie niektórych elementów  konstrukcyjnych  dróg, ulic i placów. Dodatkowo odzyskiwana będzie stal zbrojeniowa z przekruszonych bloków betonowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 856 955,26 PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowi kwota 4 800 783,00 PLN. Dotacja z EFRR i Budżetu Państwa wyniesie 2 494 307,16 PLN, tj. 51,96% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakupionych zostanie 13 środków trwałych, a w rezultacie projektu stworzymy 10 nowych miejsc pracy.

 

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.