WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


ZAKUP DŹWIGU TERENOWEGO
 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 160 342,00, PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowi kwota 939 000,00 PLN. Dotacja z EFRR i Budżetu Państwa wyniosła 291 090,00 PLN, tj. 31,00% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja przedsięwzięcia odpowiada programowym celom: jest ukierunkowana na rozwój potencjału przedsiębiorstwa - wiąże się z rozbudową parku maszynowego oraz poprawą innowacyjności MŚP z terenu Województwa Podlaskiego.

Projekt został zrealizowany jednoetapowo i objął zakup żurawia  terenowego TEREX - BENDINI o udźwigu 35 ton. Dzięki tej inwestycji wprowadzono do oferty WPRB „ANATEX" nową usługę związaną z poszerzeniem sprzętu Parku Maszynowego (usługa wynajmu dźwigu z obsługą operatorską).

Zakup dźwigu pozwolił zredukować zewnętrzne usługi dźwigowe  na inwestycjach prowadzonych przez przedsiębiorstwo jednocześnie obniżając koszty własne, zwiększył konkurencyjności firmy, a także wpłynął na usprawnienie logistyki przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.