WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 15 - 089 BIAŁYSTOK

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE

 
28 499 688,00 BRUTTO
 

PAŹDZIERNIK 2010  - WRZESIEŃ 2015

 

ZAKRES ROBÓT:

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych szpitalnych i obsługi technicznej oraz przebudowy czterech wjazdów, a także budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, tj.: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci SN i nn i urządzeń energetycznych, oświetlenia zewnętrznego, sieci i urządzeń teletechnicznych, przyłączy gazów medycznych, systemu kontroli wjazdów, przyłącza oleju napędowego wraz ze zbiornikiem. W ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy USK zaplanowano również modernizację stacji uzdatniania wody oraz hydroforni w budynku szpitala UDSK, która zapewni zapotrzebowanie wody dla szpitali USK i UDSK oraz demontaż istniejącej hydroforni i stacji uzdatniania zlokalizowanej na terenie szpitala USK. Prace budowlane obejmują także rozbiórkę budynków kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu: zakładu pielęgniarstwa pediatrycznego, budynku administracji, baraku zaplecza budowy, kompleksu zaplecza technicznego, magazynu, budynku hydroforni, budynku trafostacji. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie ogrodzenia systemowego na podmurówce oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Zakres inwestycji:
1. jezdnie bitumiczne - 9 640 m2
2. jezdnie dróg manewrowych z kostki bet. 4 235 m2
3. zatoki postojowe z kostki bet. 43 901 m2
4. budowa kanalizacji deszczowej
- kanały DN 500, DN400, DN 315, DN 250, DN 200 - L = 2796,1 m
- separatory substancji ropopochodnych - 7 szt.
- przepompownie ścieków deszczowych - 3 szt.
5. budowa kanalizacji sanitarnej
- kanały DN 250, DN 200, DN 160 L = 955 m
- separator tłuszczu - szt. 1
- separator skrobi - szt. 1
6. budowa sieci wodociągowej DN 200, DN160, DN 100, DN 80, DN 65 - L= 2081,9 m
7. budowa hydroforni o wydajności 154 m3/h
8. budowa Stacji Uzdatniania Wody o nominalnej wydajności 40m3/h
9. budowa sieci i urządzeń teletechnicznych
- budowa kanalizacji telefonicznej - L = 912 m
- budowa studni kablowych - 27 szt.
10. budowa instalacji gazów medycznych:
- tlenu dn 42x1.5 Cu, L=338 m
- dwutlenku węgla dn 15x1.0 Cu, L=162m
- podtlenku azotu dn 15x1.0 Cu, L=162m.
11. przebudowa sieci gazowej DN 100, DN 63 - 53,4 m
12. budowa przyłącza oleju napędowego Cu L= 105,5 m
13. budowa podziemnego zbiornika oleju napędowego (dwupłaszczowego) o poj. 30 m3 - 1 szt.
14. budowa sieci energetycznych
- budowa linii kablowych nn zapomiarowych oświetlenia terenu L=7116 m, ilość instalowanych opraw - 310 szt.
- budowa linii kablowych nn zapomiarowych L= 8 505 m
- budowa linii kablowych SN 15 kV zapomiarowych L= 2200 m
- budowa tymczasowych linii kablowych nn i SN zapomiarowych L= 11 919 m
- budowa tymczasowej kontenerowych stacji transformatoroweji S6 o mocy 4x630 kVA - 1 szt.
- budowa obwodów BMS L = 1470 m
15. budowa ogrodzenia systemowego L = 609 m
16. budowa budynków portierni - szt. 4
- wymiary zewnętrzne budynku - 300 x 170cm
- wysokość budynku - 3.20 m
- wysokość pom. portierni - 2,30 m
- powierzchnia użytkowa - 3m2
- kubatura netto - 6,9m3
17. wyburzenia budynków:
- budynek administracji „WA" jest parterowym budynkiem typu barakowego, z poddaszem nie użytkowym, o konstrukcji tradycyjnej drewnianej - całkowita powierzchnia 620 m2, kubatura 2650 m3,
- budynek zakładu pielęgniarstwa pediatrycznego „WB" parterowy, niepodpiwniczony, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne są wymurowane z cegły cementowo-wapiennej grubości 25cm - całkowita powierzchnia 344 m2, kubatura 1310 m3,
- barak zaplecza budowy „WF" jednokondygnacyjny budynek o konstrukcji drewnianej - całkowita powierzchnia 500 m2, kubatura 14.500 m3,
- kompleks zaplecza technicznego „WH1" część „a" dwukondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji murowanej tradycyjnej z jednokondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem warsztatów o ustroju nośnym w postaci żelbetowych podciągów opartych na żelbetowych słupach i ceglanych zewnętrznych ścianach nośnych - całkowita powierzchnia 525 m2, kubatura 3820 m3,
- kompleks zaplecza technicznego „WH1" część „b" składa się z dwóch niepodpiwniczonych, połączonych budynków - dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji murowanej tradycyjnej z jednokondygnacyjnym budynkiem garaży o konstrukcji tradycyjnej w postaci
żelbetowych żeber i podciągów prefabrykowanych opartych na murowanych ścianach i żelbetowych słupach- całkowita powierzchnia 645 m2, kubatura 2920 m3.
- budynek kompleksu zaplecza technicznego „WH1" część „c" jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej, słupowo-ryglowej - całkowita powierzchnia 530 m2, kubatura 4240 m3
- magazyn „WH2" o konstrukcji tradycyjnej ze ścianami zewnętrznymi nośnymi z cegły ceramicznej pełnej o grubości 40cm- całkowita powierzchnia 78,5 m2, kubatura 245 m3
- hydrofornia „WR" o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze ścianami zewnętrznymi nośnymi z cegły ceramicznej pełnej o grubości 30cm - całkowita powierzchnia 77 m2, kubatura 297 m3
- budynek trafostacji „WT" o konstrukcji murowanej tradycyjnej ze ścianami zewnętrznymi z bloczków gazobetonowych gr.24cm - całkowita powierzchnia 51 m2, kubatura 197 m3.

  Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących realizacji inwestycji UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W BIAŁYMSTOKU, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, opracowanego przez
-biuro architektoniczne ARCH - DECO SP. Z O.O., ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia.
 

 

   
   
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.