WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi SowlanyLSA Sp. z o.o.
15-124 Białystok
ul. Gen. Wł. Andersa 3


Budowa zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane we wsi Sowlany z wykorzystaniem popiołów elektrownianych w Sowlanach, gm. Supraśl 


Przedmiotem projektu jest hala produkcyjna z zapleczem techniczno - socjalnym. Obiekt składa się z części produkcyjnej jednokondygnacyjnej i trzykondygnacyjnego zaple-cza techniczno - socjalnego, całość jest niepodpiwniczona.
Forma
Poszczególne funkcje budynku zawarte zostały w jednej bryle, na którą składają się dwie przylegające do siebie i zróżnicowane architektonicznie części:
1. Zaplecze techniczno socjalna – piętrowa (trzykondygnacyjna)
a ) parter – lewe skrzydło budynku zaplecze techniczne części produkcyjnej nato-miast prawa strona - część socjalna
b) kondygnacja + 3.27 – prawe skrzydło sterownia i część socjalna, prawa strona zaplecze techniczne
c) kondygnacja +6.54 – laboratorium
2. Hala produkcyjna – jednokondygnacyjna hala w konstrukcji stalowej
Cały obiekt zaprojektowano na rzucie prostokąta i przykryto dachem dwuspadowym – część produkcyjna i jednospadowym w części techniczno - socjalnej.
Wykończenie zewnętrzne zaplecza techniczno - socjalnego stanowi tynk cienkowar-stwowy. Budynek produkcyjny – blacha trapezowa. Budynek podzielony jest na dwie strefy pożarowe. Każda z tych stref wydzielona jest poprzez ściany oddzielenia p.poż.
Funkcja BudPow. użytkowa - 1 176.74m2
Pow. zabudowy - 879.20m2
Kubatura - 11 007.40 m3

do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.