WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Wydział Architektury Politechniki BiałostockiegjPolitechnika Białostocka,
ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok


Budowa Budynku Laboratoryjno - Badawczego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Sosnowskiego 11 realizowanego w ramach Działania 1.1. RPOWP 2013-2015: ETAP II Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej Infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

2 703 540,00 zł brutto

07.2014 – 05.2015


Obiekt przeznaczony będzie na cele naukowo – badawcze Wydziału Architektury w zakresie praktycznego zastosowania energii odnawialnych.
Funkcją budynku będzie dydaktyka naukowa. W budynku badane będą energie odnawialne, zintegrowane zostaną źródła energii. Obiekt będzie wyposażony w  sterowanie całym obiektem,  w szczególności poszczególnymi urządzeniami oraz elementami inteligentnego budynku.
Projektowane wyposażenie obiektu umożliwi prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji.
Wszystkie odnawialne źródła energii (elektryczne i cieplne) połączone będą  w wieloźródłowy system, zapewniający optymalizację jej wykorzystania. Oprzyrządowanie i pełne opomiarowanie laboratorium umożliwi równoległe wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnej oraz określenie parametrów ich pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych województwa podlaskiego.

Zakres prac obejmuje:

a) Budynek z wykończeniem,
Projektowany budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym – 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, w technologii tradycyjnej. Konstrukcje nośna dachu zaprojektowano jako ramę stalową ze ściągiem, z wypełnieniem w postaci dachu żelbetowego o nachyleniu połaci 360. Strop nad parterem i piwnica jako żelbetowy w technologii prefabrykowanej oraz wylewanej oparty na nośnych ścianach zewnętrznych murowanych. Budynek wyposażony będzie we wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania instalacje elektryczne i sanitarne. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
b) Zagospodarowanie i sieci uzbrojenia terenu,

c) Wybrane technologie: stację meteorologiczną, systemy zasilania grzewczego pompy ciepła wykorzystujące energię odnawialną gruntu pozyskiwaną poprzez sondy gruntowe, dachowe kolektory ciepłej wody użytkowej, fotoogniwa, aktywną fasadę ścienną, jedną turbinę wiatrową o poziomej osi obrotu, system wentylacji mechanicznej z rekuperacją minimalizującą straty ciepła i zintegrowanym z nim gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła, system automatyki oświetleniowej, system heliostatu, system akumulacji energii cieplnej, system „szarej wody“, zieleń fasadowa,

d) Systemy kontrolno-pomiarowe - system monitoringu i sterowania (BMS) parametrów poszczególnych technologii z ich wizualizacją komputerową zintegrowany z Internetem.

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących budowy Budynku Laboratoryjno - Badawczego Wydziału Architektury opracowanych przez ARH+ architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/47 15-345 Białystok.

 Powierzchnia użytkowa – 232,09 m2
Powierzchnia całkowita – 372,37 m2
Powierzchnio zabudowy – 114,62 m2
Kubatura – 1 404,00 m3

do wglądu

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.