WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


  


Kontakty na szczeblu międzypaństwowym zobowiązują firmę budowlaną do najwyższej jakości. Nie tylko wykonywanych usług, lecz również wyjątkowej odpowiedzialności pracowników. 

Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku był inwestycją, gdzie wszelkie uzgodnienia zapadały na szczeblu ministerialnym. Całość dokumentacji i ustaleń została objęta tajemnicą. Z uwagi na to nie możemy pochwalić się szczegółami tej inwestycji. Nasze doświadczenie wskazuje, że budowy realizowane przy zachowaniu tajemnic międzynarodowych stanowią najlepszą rekomendację solidności i rzetelności naszego przedsiębiorstwa - firmy, która dochowuje powierzonych jej tajemnic.
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZACYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PROJEKTU: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO Sp. z oo.”

zobacz»
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
UL. BRANICKIEGO 3/5 BIAŁYSTOK

zobacz»
ELEWACJA BUDYNKU NR „B” SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

zobacz»
ROZBIÓRKA GŁÓWNEGO BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 7 NA TERENIE KPK  BIAŁYSTOK

zobacz»
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI NA POTRZEBY PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY WRAZ Z PARKINGAMI I INFRASTRUTURĄ

zobacz»
Nowa siedziba WPRB "ANATEX".

W styczniu zakończyliśmy prace nad rozbudową siedziby i bazy sprzętu. Wszystkie działy firmy funkcjonują już na ulicy Handlowej 6 w Białymstoku.

zobacz»
Modernizacja budynków ASTORIA zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 4 i Rynek Kościuszki 4/1

zobacz»
Modernizacja segmentu "B" budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku
z dostosowaniem budynku do obsługi osób niepełnosprawnych

 

zobacz»
RATUSZ MIEJSKI W CIECHANOWIE

zobacz»
Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposbu użytkowania na cele siedziby PZM Suwałki z zapleczem technicznym oraz z zewnętrznymi przyłączeniami infrastruktury technicznej przy ul. Waryńskiego w Suwałkach

zobacz»
Wykonanie budynku usługowo - mieszkaniowego z garażem podziemnym w Białymstoku przy ul. Ogrodowej na działce nr ewidencyjny 195.

zobacz»
Budowa Banku Spółdzielczego w Szepietowie, przy ul. Mazowieckiej 19

zobacz»
Przebudowa i modernizacja budynku II Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65 - I, II etap oraz III etap

zobacz»
Zaprojektowanie, remont i adaptacja budynku Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 9

zobacz»
Wykonanie robót remontowo modernizacyjnych istniejącego budynku biurowego na potrzeby MLEKOVITA - BIELMLEK w Bielsku Podlaskim

zobacz»
Modernizacja budynku w Siemiatyczach dla potrzeb Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

zobacz»
Wykonanie modernizacji zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku Radia Białystok

zobacz»
Remont sali konferencyjnej i punktów koordynacji projektów wraz z wyposażeniem sali w klimatyzację i system nagłaśniający w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w ramach projektu „Efektywne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy Euroregionu Niemen”.

zobacz»
Remont pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem elewacji metodą lekką mokrą

zobacz»
Remonty budynku Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku

zobacz»
Wykonanie studia nagrań w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 1

 

zobacz»
Budowa stanu surowego dyskoteki we wsi Ryboły gm. Zabłudów.

zobacz»
Modernizacja budynku biurowego w Białymstoku, ul. Lipowa 32A

zobacz»
Modernizacja budynku w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 6

zobacz»
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Nowej Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

zobacz»
Roboty remontowe w budynku TP SA przy ul. Upalnej 36 przystosowujące pomieszczenia na potrzeby V Komisariatu Policji w Białymstoku

zobacz»
Wykonanie adaptacji pomieszczeń Referatu Rejestracji Pojazdów w Białymstoku przy ul. Branickiego 9

zobacz»
Remont pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. Warszawskiej 57A w Białymstoku

zobacz»
Remont korytarza oraz pomieszczeń biurowych Urzędu Statystycznego w Białymstoku

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń kondygnacji parterowej budynku biurowego na pomieszczenia Biura Obsługi Klienta.

zobacz»
Remont pomieszczeń Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego i Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Bema 11

zobacz»
Rozbudowa budynku administracyjnego P.P.S. "POLMOS" w Białymstoku

zobacz»
Kompleksowy remont budynku przy ul. Poleskiej w Białymstoku

zobacz»
Kompleksowe docieplenie budynku SO Białystok przy ul. Wierzbowej 8 oraz budynku przy ul. Proletariackiej 1A.

zobacz»
Docieplenie elewacji i pokrycie dachu papą termozgrzewalną

zobacz»
Parking samochodowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem placu

zobacz»
Kompleksowy remont pomieszczeń oraz wzmocnienie stropu Referatu Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

zobacz»
Adaptacja pomieszczenia na salon firmowy ERA GSM w Suwałkach przy ul. Noniewicza

zobacz»


Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.