WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


  

 

Czy potrafisz wyobrazić sobie zasady obowiązujące na bloku operacyjnym?
Tę idealną sterylność, czystość i dokładność?


My nie tylko sobie to wyobrażamy, ale mamy już za sobą remont działającego bloku operacyjnego. Szpitala nie można przecież zamknąć na czas remontu...
W grę wchodziły więc jedynie prace zorganizowane tak, aby możliwie jak najmniej utrudniać działanie całej placówki i jej oddziałów.
Remont szpitala oznacza również aseptyczne wykończenie powierzchni, wykonanie instalacji tlenowej i sprężonego powietrza. W tym przypadku niezbędne były dodatkowe zabezpieczenia jak choćby transformator separacyjny. Zastosowalismy też specjalistyczne farby i posadzki, wymagane na salach operacyjnych. Trudno o lepszą rekomendację
dokładności i rzetelności wykonawcy.
 Przebudowa z rozbudową i dostosowaniem budynku na potrzeby oddziału terapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

zobacz»
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁÓZKOWYCH SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

zobacz»
Budowa Centrum Medycyny Doświadczalnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy ul. M. Składowskiej-Curie 24A.

zobacz»
Rozbudowa i modernizacja bloków operacyjnych  Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

zobacz»
BUDOWA BUDYNKU CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ Z ODDZIAŁEM NEUROLOGII.

zobacz»
Termomodernizacja i przebudowa parteru budynku nr 48A z dostosowaniem do potrzeb zakładu opiekuńczo- leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną  Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

zobacz»
Przebudowa i modernizacja 2 sal operacyjnych - nr 8 i 9 stanowiących fragment 10-cio salowego bloku
operacyjnego z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 

zobacz»
Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

zobacz»
Wykonanie adaptacji pomieszczeń na części budynku szpitala oraz dobudowy budynku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń pralni na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach

 

zobacz»
Nadbudowa poddasza, modernizacja i adaptacja Przychodni Zdrowia w Brańsku wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurochirurgii SPSK w Białymstoku 

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń administracyjnych budynku A oraz warsztatowo-garażowych budynku B na Oddział Przewlekle Chorych, przebudowa pomieszczeń I piętra budynku warsztatowo-garażowego w SPZOZ w Mońkach

zobacz»
Wykonanie elewacji budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (od strony ul.Krasińskiego)

zobacz»
Wykonanie remontu oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Sejnach

zobacz»
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń na I piętrze SPSK AM w Białymstoku na potrzeby Kliniki Ortopedii oraz Kliniki Hematologii

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chemioterapii Dziennej w Białymstoku

zobacz»
Wykończenie budynku na potrzeby rehabilitacyjno-socjalne przy ul. Fabrycznej w Białymstoku

zobacz»
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby separatek o podwyższonym standardzie na I i II Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Urologii 

zobacz»
Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologii SPSK w Białymstoku

zobacz»


Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.